มารยาทในการรับประทาอาหาร

สิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติขณะร่วมโต๊ะอาหารกับผู้อื่น

           1. ไม่ส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร

           2. ควรตักอาหารคำเล็ก ๆ ไม่เลือกตักเฉพาะอาหารที่ชอบ

           3. อย่าบ่นเมื่ออาหารไม่ถูกปาก 

4.ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ตัวเองอยากให้รับประทาน

           5. พยายามพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารบ้าง เพื่อไม่ให้โต๊ะอาหารเงียบจนเกินไป

           6. ไม่ควรว่ากล่าวหรือนินทาใครขณะรับประทานอาหาร

           7. ควรนั่งรับประทานอาหารด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผย

           8. ไม่กระดิกเท้า หรือเคาะโต๊ะ

           9. ไม่สูบบุหรี่ หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง

          10. ถ้าอาหารที่ยกมาเสิร์ฟมีฝาปิด ให้เปิดฝาลงไว้ในจาน

          11. ไม่รับประทานอาหารมูมมาม