9 วิธีกินเพื่อสุขภาพ

1.  กินอาหารครบ 5 หมู่-หมั่นดูแลน้ำหนักตัว

2.  กินข้าวเป็นอาหารหลัก-สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ

3.  กินพืชผักให้มาก-กินผลไม้เป็นประจำ

4.  กินปลา-เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน-ไข่-ถั่วเมล็ดแห้ง

 5.  ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย

6.  กินอาหารที่มีไขมันแต่พอตัว

7.  หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด-เค็มจัด

8.  กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน 

9.  งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์